Zdravniki

Gregor Hlebič, dr.med., specialist urologije

Diplomiral je na MF UNI-LJ leta 2001, specializacijo iz urologije pa je zaključil leta 2008. Dodatno izobraževanje iz laparoskopske urološke kirurgije je opravil v več uroloških centrih po evropi, med drugim v Erasme University Hospital v Bruslju in Universitätsklinikum Leipzig. Do leta 2016 je bil zaposlen v UKC MB, kjer je bil ustanovitelj in nosilec urološke laparoskopske dejavnosti, od l. 2010 pa tudi namestnik predstojnika oddelka za urologijo. Je član Združenja urologov Slovenije (ZUS), evropskega urološkega združenja (European Association of Urology) in evropskega združenja za seksualno medicino (European Society for Sexual Medicine). V okviru slednjega so v Sloveniji ustanovili slovensko združenje za seksualno medicino (Society for Sexual Medicine of Slovenia), v katerem sodeluje kot ustanovni član.

Dejan Galič, dr.med., specialist urologije in spolne medicine

Decembra 2005 je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Specialistični izpit iz urologije je leta 2013 opravil s pohvalo. Uspešno je opravil tudi evropski specialistični izpit iz urologije in pridobil naziv FEBU. Je aktivni član Združenja urologov Slovenije in Evropskega urološkega združenja. Do leta 2018 je bil zaposlen v UKC Ljubljana, sedaj v ambulanti Medur in Zdravstvenem zavodu Zdravje. Ukvarja se splošno urologijo, predvsem pa z urološko onkologijo in težavami s prostato.

Zoran Kolar, dr.med., specialist urologije

Zoran Kolar spec. urolog je bil rojen 9. 10. 1955 v vojvodinskem Somborju v tedanji SFRJ. Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Novem Sadu, kjer je pozneje v sklopu Kliničnega centra Vojvodine opravljal tudi specializacijo, ki jo je nato končal v Berlinu, na znameniti kliniki Vivantes Klinikum am Urban ali preprosto Krankenhaus am Urban, kjer je vse do leta 1996 delal kot mladi zdravnik specialist. Nato ga je življenje zaneslo na Madžarsko, kjer je ustanovil privatno kliniko in jo vodil do leta 1999, ko se je zaposlil v Diagnostičnem centru Bled, kjer je vse do leta 2009 vodil urološko dejavnost prve zasebne zdravstvene ustanove na Slovenskem. Leta 2005 je postal izvajalec dejavnosti v urološki ambulanti Medur.