Čakalne dobe

Predvidena čakalna doba na dan 31.3.2023

Ambulanta LJUBLJANA, 

Vilharjev podhod 1, 1000 Ljubljana | 059 019 067

STOPNJA NUJNOSTI:

ZELO HITRO (4)

HITRO (2)

REDNO (3)

Prvi spec. urološki pregled

do 20 dni

do 60 dni

do 90 dni

Prvi spec. urološki pregled

ZELO HITRO: do 20 dni
HITRO: do 60 dni
REDNO: do 90 dni

Transrektalni UZ prostate z biopsijo

ZELO HITRO: prva polovica februarja 2023
HITRO: prva polovica februarja 2023
REDNO: prva polovica februarja 2023

Transrektalni UZ prostate z biopsijo

prva polovica februarja 2023

prva polovica februarja 2023

prva polovica februarja 2023

Ambulanta IZOLA, 

Prešernova cesta 2, 6310 Ljubljana | 05 663 505

STOPNJA NUJNOSTI:

ZELO HITRO (4)

HITRO (2)

REDNO (3)

Prvi spec. urološki pregled

ZELO HITRO: do 20 dni

HITRO: do 60 dni

REDNO: do 90 dni

Prvi spec. urološki pregled

do 20 dni

do 60 dni

do 90 dni

Transrektalni UZ prostate z biopsijo

ZELO HITRO:
HITRO:
REDNO:

Transrektalni UZ prostate z biopsijo

_

_

_

Tako kot v večini zdravstvenih ustanov po Sloveniji, zaradi povečanega povpraševanja po zdravstvenih storitvah, se tudi v naših ambulantah prizadevamo vsem našim pacientom zagotoviti kar se da najkrajši čas čakanja na pregled in diagnozo. Glede na naravo zdravstvenega sistema ter zaradi različnega števila čakajočih pri posameznih pregledih in terapijah, Vas pozivamo, da se vnaprej seznanite s čakalnimi vrstami v naših ambulantah.

Pri tem se lahko med delovnim časom kadarkoli obrnete na naše prijazno osebje, ki Vam je na voljo na telefonski številki 059 019 067 (med 9. in 11. uro) za ambulanto v Ljubljani ter 05 663 5059 za ambulanto v Izoli.

Istočasno si lahko podrobnejše podatke o čakalnih dobah pogledate na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje na posebnem portalu e-Zdravje.

Na portalu lahko potem glede na stopnjo nujnosti preverite aktualne čakalne dobe in prvi predvideni prosti termin za našo zdravstveno ustanovo.

Vse napotnice triažiramo, o točnem datumu preiskave vas obvestimo v roku 8 dni. Navedena je najkrajša čakalna doba, ne glede na lokacijo. Preglede opravljamo v Urološki ambulanti Ljubljana, Vilharjev podhod 1, Tel: 059-019-067 in Urološki ambulanti Izola, Prešernova cesta 2, Tel: 05 663-50-59.

ezdravje